6-) Poster Hazırlama Etkinliği

İlköğretim 7. Sınıf İnsan ve Çevre İlişkileri/ Canlılar ve Hayat ünitesi kapsamında hazırladığım Poster:

7.5.2.3. Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan
bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir.

Kazanımı altında türleri tükenme tehlikesi altında olan deniz canlılarını fark etmeleri, bu konuda bilinçlenmeleri ve gelecekte bilinçlendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Soyu Tükenmekte Olan Deniz Canlılarımız

Soyu Tükenmekte Olan Deniz Canlılarımız

Reklamlar