7-) Kimya Labaratuar Simülasyonu

KİMYA LAB SİMÜLASYONU

KİMYA LAB SİMÜLASYONU

KİMYA LAB SİMÜLASYONUNUN AVANTAJLARI

* Kendi öğrenme hızlarında çalışabilmeleri olanağı
* Kendi öğrenme sorumluluğunu alma
* Anlık uygun dönüt alabilme olanağı
* Eğlenceli, değişik, ilginç bulunması ve etkileşimli olması
* Gerçek örneklerle çalışma ve uygulama olanağı
* Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim
* Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın gücü

Ayrıca öğrencileri zararlı deneylerden korur.Yapılması zor olan deneylerde sonuca ulaşılması açısından kullanışlıdır.

KİMYA LAB SİMÜLASYONUNUN DEZAVANTAJLARI

* Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engelleyebilmesi

* Öğrencilerin yaratıcılıklarını engelleyebilmesi
* Özel donanım ve beceri gerektirmesi
* Eğitim programıyla uyumlu olmaması, eğitim programını
desteklememesi
* İstenilen kalite de ders yazılımları olması için yeterli zaman ve iyi
bir ekip çalışması gerektirmesi
* Öğrencinin başarısını artıracağı ve var olan eğitim sorunlarını kesin
çözeceği düşünülmemelidir.
Ayrıca, sistem ve öğretmenler değişime kapalı ise, daha önce BDE’yle  ilgili kötü deneyimler yaşamışlarsa, bilgisayarların yararları konusunda  ikna olmamışlarsa, etkin kullanılmıyorsa, programa entegrasyonu ve  teknoloji planlaması iyi yapılmamışsa simülasyonun etkililiği azalacaktır.

ASİT-BAZ TİTRASYONU NEDİR?

Bilinen derişimlerde hazırlanan çözeltilere standart çözeltiler denir ve diğer çözeltilerin derişimlerini belirlemede kullanılırlar. Bulunan derişimden çözelti içindeki madde miktarına geçilebilir. Yapılan bu işleme hacimsel analiz (volumetrik analiz)adı verilir. Örneğin standart bir baz çözeltisi, bir asit çözeltisinin derişiminin belirlenmesinde kullanılır. Bunun için yapılan işleme titrasyon  denir. Standart baz çözeltisi bürete doldurulur ve musluğu azar azar açılıp bir miktar akıtılarak çözelti düzeyi büretin üst çizgisine veya uygun bir çizgisine ayarlanır. Derşimi bilinmeyen asit çözeltisinden yine bir büret veya yardımıyla çok dikkatle ölçülerek belli hacimde çözelti bir beher veya erlen içine alır. Üzerine birkaç damla indikatör damlatılır. Standart baz çözeltisi sürekli çalkalanan erlen içindeki asit çözeltisi üzerine yavaş yavaş akıtılır. İndikatörün rengi açılmaya başladığı zaman tepkime sonlanmaya yaklaştığından birkaç damla daha baz çözeltisi büretten damlatılarak indikatörün renk dönüşümü noktasında titrasyon kesilir, bu noktada tepkime sonlanmıştır.

İndikatörler, ortamın asitli veya bazlı oluşuna göre ve genellikle belli bir pH’da renk değiştiren zayıf organik asitler veya bazlardır. Asit-baz titrasyonlarında, dönüm noktasını bulmak için titre edilecek çözeltiye çok az miktarda katılırlar. Bir titrasyon için indikatör seçimi, dönüm noktası için beklenen pH göz önüne alınarak yapılabilir.

İndikatörlerin önemli bir kullanım alanı çözeltilerin pH’ını bulmaktır. Genellikle indikatör çözeltisi emdirilmiş kağıtlar, bu indikatörlerin renk değiştirdiği pH kağıdıdır.

image001

1)   ChemLab programına girildiğinde “Acid-base titration” seçeneği seçilir.

2)Sol tarafta “Procedure” kısmına tıklanır.

3)Üst kısımdan erlenmayer seçilir ve “Add chemicals” kısmından soldaki gibi HCI ml seçilir.  paint-11

4)Chemicals kısmından “İndicator” den “Phenolphthalein” seçilir ve “2damla” damlatılırpaint-23

5)Equıpment kısmından “PH metre” seçilir.

paint-3

6)Procedures kısmından “collect titration data” seçilir.

paint4

7)Procedures kısmından “view titration data” kısmı seçilir ve grafik eklenmiş olur.

paint-5

8)Üst kısımdan büret seçilir ve add chemicals kısmından NaOH eklenir ve damlatılmaya başlanır.

paint-6

9)En yavaş hızla başlatılır.

son1

10)Hız artırıldıkça grafik yükselir.

paint-son

11)NaOH azaldıkça renk değişimi gözlenmeye başlar.

en-en-son

Reklamlar