6-) Jack Holbrook Konferansı ve İçerikleri

                              Jack HOLBROOK

Jack Holbrook

Araştırma ve çalışma alanları bilimsel ve teknolojik okuryazarlık olan Prof. Jack HOLBROOK şu an ICASE Genel Sekreterliği ve fen eğitimi ile ilgili UNESCO danışmanlığı yapmaktadır.

      Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salununda verilen konferansta Jack Holbrook’un işlediği ana tema öğrencilerin Fen Bilimleri dersine olan tutum ve ilgilerinin nasıl artacağı ile ilgiliydi.”Fen Eğitiminde Yaklaşımlar”, “Fen Eğitiminde Eğilimler”, “Toplumda Bilim ve Teknoloji”, Bilim Eğitim “Müfredat Bilim Eğitim Geliştirme”, Ölçme ve Değerlendirme ” konularında araştırmalarda bulunan Jack Holbrook , bu amacı doğrultusunda yapılması gerekenleri şu şekilde açıkladı:

fen_bilimleri_fen_ve_teknoloji_ogretmenligi_alan_bilgisi_ornek_sorular_h48503

  • Okullarda fen eğitiminin nasıl yapıldığı ve nasıl yapılması gerektiği
  • Öğrencilerin okullarda fen dersine olan ilgi ve tutumlarının nasıl artırılacağı

konularına vurgularda bulunmuştur.

Ayrıca önemle vurgada bulunduğu başka bir nokta ise okullarda Fen mi ? Bilim mi? Fen Bilimi mi ? yapıldığı sularıdır. Aslında görülen o ki tam olarak Fen bilimi uygulanamamamaktadır. Peki bunun önüne geçmek için hem biz öğretmen adaylarının hem de görevde bulunan öğretmenlerin bilmesi gereken olmazsa olmaz bir konu var ki o da, Bilimsel Yöntemler. Bu yöntemler doğrultusunda hareketle gerçek anlamda bir Fen Eğitimden bahsedebiliriz.

Bilimsel_yöntem

Prof. Jack Holbrook verdiği konferansta hipotez, teori ve kanun arasındaki farklardan ve bunların birbirinden tamamen farklı olduğu noktasına özellikle değinmiştir. Hipotezler birer tahmindir. Hipotezleri bir şeyler üstüne kurmaya çalışırız. Her şey hipotezle başlar, hipotez üstüne ilerlemeler yaparız.

Teori ve kanun arasındaki farklar:
·    Teori, kanuna göre daha fazla doğal olay arasındaki ilişkiyi ifade eder. Kısaca daha karmaşık ve daha dinamiktir.
·    Kanunlar teorilere göre daha fazla ispatlanmıştır.
·    Yeni geliştirilen bir teori ya eski bir teorinin farklı bir sürümüdür ya da birçok kanunlar kullanılarak geliştirilmiştir.
Sonuç olarak bilim dünyasında kesin bir doğru yoktur. Doğru bildiklerimiz zamanla yanlışlanabilir.

1e5b80e7537a0fb3b69a1f1fd

Fen eğitimini öğretmekteki ilk amcımız öğrencilerin feni günlük hatta kullanması olmaktadır Öğrenciler üzerindeki bu şekildeki bir eğitim öğrenmeyi en kalıcı hale getirecektir. Öğrencilere direk bilgiyi vermek yerine onların bilgiye ulaşmasını sağlamak daha önemlidir. Öğretmenler eğitimlerini bu doğrultuda gerçekleştirse Fen Bilimini ortaya çıkarmış olacaklardır.

Reklamlar