4-) FİZİK VE KİMYA SİMÜLASYONLARI FAYDA VE ZARARLARI

Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamalarının Yararları ve Sınırlılıkları 

BDE uygulamalarının yararlarından bahsetmeden önce “Neden BDE?”sorusuna cevap aramak ve BDE uygulamalarının tercih edilme sebeplerini anlamak çok önemlidir. Alessi ve Trollip, (2001) bu sebepleri şu şekilde belirtmişlerdir:
* Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması
* Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması
* Derslerin çekiciliğinin artırılması
* Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği
* İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma
* Esnek bir öğrenme ortamı yaratma
*Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma

BDE’nin yararları iki açıdan ele alınabilir:

BDE’nin Öğretmenler Açısından Yararları

* Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı
* Kısa zamanda daha etkin öğrenme ve daha az rutin işlemEğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
* Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi
* Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış
*Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması
* Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim

BDE’nin Öğrenciler Açısından Yararları

* Kendi öğrenme hızlarında çalışabilmeleri olanağı
* Kendi öğrenme sorumluluğunu alma
* Anlık uygun dönüt alabilme olanağı
* Eğlenceli, değişik, ilginç bulunması ve etkileşimli olması
* Gerçek örneklerle çalışma ve uygulama olanağı
* Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim
* Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın gücü

BDE’nin Eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları

* Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir.
*Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.
*Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır.
* Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır.
* Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır.Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
*Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat
yaratacaktır.
 Sınırlılıkları
Erişen ve Çeliköz, (2009) BDE’nin sınırlılıklarını şu şekilde sıralamışlardır:
* Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engelleyebilmesi
* Öğrencilerin yaratıcılıklarını engelleyebilmesi
* Özel donanım ve beceri gerektirmesi
*Eğitim programıyla uyumlu olmaması, eğitim programını desteklememesi
* İstenilen kalite de ders yazılımları olması için yeterli zaman ve iyi bir ekip çalışması gerektirmesi
* Öğrencinin başarısını artıracağı ve var olan eğitim sorunlarını kesin çözeceği düşünülmemelidir.
Ayrıca, sistem ve öğretmenler değişime kapalı ise, daha önce BDE’yle ilgili kötü deneyimler yaşamışlarsa, bilgisayarların yararları konusunda ikna olmamışlarsa, etkin kullanılmıyorsa, programa entegrasyonu ve  teknoloji planlaması iyi yapılmamışsa BDE’nin etkililiği azalacaktır.

Reklamlar